Notes legals

 

Informació general

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

Titular de la pàgina web

LIMI 2016, SL
està domiciliada a:

Verge del Pilar, 2 , 08560 Manlleu (Barcelona).
inscrita en el registre mercantil de Barcelona,
[….]
CIF B66881459

Adreça de correu electrònic de contacte: street@ideesstreet.com és l’adreça web de https://ideesstreet.com mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix.
Telèfon de contacte: 34 938 89 03 07

Propietat intel·lectual © Copyright 2021 LIMI 2016, SL, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de LIMI 2016, SL. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

· Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a LIMI 2016, SL per mitjà de framing.
· La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de LIMI 2016, SL mitjançant in line linking.
· L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a LIMI 2016, SL conforme les disposicions vigents.

 

Responsabilitat dels continguts i els enllaços

LIMI 2016, SL no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. LIMI 2016, SL no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

 

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.